QBIK Office QBIK OfficeMiejsce dla Twojego biznesu

Kadry - kompleksowa obsługa kadrowa

 • prowadzenie ewidencji personalnej pracowników
 • akta osobowe, ewidencja czasu pracy,
 • imienne karty przychodów pracownika,
 • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • ewidencje świadczeń socjalnych,
 • ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych),
 • zeznania roczne pracowników,
 • dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

Sprawdź również

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

W tym zakresie wykonamy dla Ciebie: opracowania zasad polityki rachunkowości, opracowania zakładowego planu kont i jego wdroże...

więcej

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie...

więcej

Płace i ZUS - pełna ewidencja i dokumentacja dla ZUS

prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej – list płac, list prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku...

więcej