QBIK Office QBIK OfficeMiejsce dla Twojego biznesu

Obsługa podatkowa

Wspieramy biznes. Doradztwo podatkowe i finansowe to wiedza i doświadczenie, które gromadziliśmy przez lata. Profesjonalny zespół adwokatów, podatkowców i radców prawnych każdego dnia pracuje nad prężnym rozwojem naszej działalności, tym samym oferując Państwu najwyższy poziom świadczonych usług.

Znaczymy na rynku coś więcej. Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do Naszych klientów, ale także nowoczesnym i niekonwencjonalnym systemem współpracy. Państwa potrzeby nigdy nie zostaną przez nas zignorowane. Każde pytanie, sugestia bądź wątpliwość zostanie wyjaśniona przez tworzących Nas specjalistów. Dyspozycyjność i zadaniowość to coś, co nas charakteryzuje - przeprowadzamy konsultacje i dokonujemy uzgodnień z prowadzącym pracownikiem zleceniobiorcy oraz z samym zleceniobiorcą. To właśnie My otoczymy Państwa firmę niezbędnych i kompleksowym doradztwem podatkowym. Przybliżamy niektóre z naszych usług.

Bieżące doradztwo podatkowe

Ustne i pisemne porady podatkowe w zagadnieniach występujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej, dokonywaniu transakcji zbycia nieruchomości, udziałów oraz innych, poszczególnych transakcjach.

Sporządzanie wniosków indywidualnych

Gdy otrzymasz indywidualną interpretacje prawa podatkowego będziesz mógł obniżyć nie tylko koszty, ale również ryzyko podatkowe we wskazanej sprawie.

Analiza podatkowa projektów umów

Wszelkie umowy cywilnoprawne zawierane przez naszych klientów zostają odpowiednio przez nas analizowane celem uniknięcia ewentualnego ryzyka związanego z kwestionowaniem transakcji podczas kontroli celno-skarbowej.

Sporządzanie opinii prawnopodatkowych

W swojej ofercie posiadamy również możliwość sporządzania opinii prawnopodatkowych - bez względu na to, czy dana analiza dotyczy pojedynczej transakcji, czy stanowi nieodrębną część kompleksowej usługi. 

Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa

Dokonujemy planowania i optymalizacji podatkowych, które przyczynią się do zmniejszenia aktualnych i przyszłych zobowiązań oraz ograniczają możliwość niekorzystnych rozstrzygnięć podczas kontroli podatkowych.

Fuzje i przejęcia

To transakcje stosowane przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Wymagają przemyślanych działań, dlatego nasz zespół doskonale przeprowadzi Państwa przez ten proces.

Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami krajowej administracji skarbowej (KAS) oraz sądami administracyjnymi I i II instancji

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i komforcie podczas współpracy z nami. Posiadamy obszerny „know how”, dzięki któremu nasi profesjonalni pełnomocnicy są gotowi do reprezentowania interesów naszych Klientów w każdej sytuacji. 

Sporządzanie skarg, odwołań, zażaleń

Minimalizujemy możliwość wystąpienia błędów proceduralnych poprzez konstruowanie fachowych pism, kierowanych do odpowiednich instytucji.

Sporządzanie zeznań rocznych, deklaracji i informacji podatkowych

Usługa doradztwa podatkowego w zakresie sporządzania wszelakich zeznań podatkowych zapewnia skuteczne skorzystanie z ulg przysługujących podatnikom, co wpływa na wysokość ponoszonych obciążeń podatkowych. 

Przeprowadzanie audytów podatkowych (przeglądów podatkowych), w tym na potrzeby projektów due diligence

Weryfikujemy poprawność, nanosimy korekty, identyfikujemy możliwość wystąpienia ryzyka podatkowego.

Ceny transferowe – dokumentacja, doradztwo, weryfikacja

Dokumentacja cen transferowych obejmuje pakiet informacji i analiz, wśród których należy wymienić trzy główne elementy: część opisową dokumentacji, analizę cen transferowych, dokumentację grupową (obowiązująca podatników należących do największych grup kapitałowych).

Podatkowe prawo międzynarodowe

Transakcje międzynarodowe? Dla Nas to nie problem. Biegłość w poruszaniu się pomiędzy przepisami międzynarodowego prawa podatkowego pozwala naszym specjalistom przestawić najlepsze rozwiązania dla Państwa działalności, dotyczące m.in. podatku od źródła od wypłacanych dywidend

Sprawdź również

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

W tym zakresie wykonamy dla Ciebie: opracowania zasad polityki rachunkowości, opracowania zakładowego planu kont i jego wdroże...

więcej

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie...

więcej

Płace i ZUS - pełna ewidencja i dokumentacja dla ZUS

prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej – list płac, list prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku...

więcej

Kadry - kompleksowa obsługa kadrowa

prowadzenie ewidencji personalnej pracowników akta osobowe, ewidencja czasu pracy, imienne karty przychodów prac...

więcej