QBIK Office QBIK OfficeMiejsce dla Twojego biznesu

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księgujemy się w niej:

  • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody),
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
  • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach naszych usług w tym obszarze wykonujemy:

  • zapisy w podatkowej książce przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
  • ewidencje wyposażenia,
  • amortyzacje środków trwałych oraz ewidencja środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
  • ustalenie wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
  • wpłaty lub przelewy na poszczególne podatki.

Sprawdź również

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

W tym zakresie wykonamy dla Ciebie: opracowania zasad polityki rachunkowości, opracowania zakładowego planu kont i jego wdroże...

więcej

Płace i ZUS - pełna ewidencja i dokumentacja dla ZUS

prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej – list płac, list prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku...

więcej

Kadry - kompleksowa obsługa kadrowa

prowadzenie ewidencji personalnej pracowników akta osobowe, ewidencja czasu pracy, imienne karty przychodów prac...

więcej