QBIK Office QBIK OfficeMiejsce dla Twojego biznesu

Restrukturyzacje i Upadłość

Restrukturyzacja

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu Prawa Restrukturyzacyjnego, regulującego zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu i przeprowadzanie działań sanacyjnych. Przejście przez proces restrukturyzacji jest obwarowane dużym wysiłkiem ze strony dłużnika. Na wstępnym etapie przygotowujemy analizę prawno-finansową zadłużonego przedsiębiorstwa, której efektem jest spójna strategia restrukturyzacji. Następnie, w porozumieniu z klientem dobieramy odpowiedni instrument, analizując takie zagadnienia jak:

 • Plan restrukturyzacji,
 • Doradztwo restrukturyzacje,
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • Postępowanie sanacyjne,
 • Układ częściowy,
 • Przyspieszone postępowanie układowe,
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy Tarczy 4.0

Po starannej analizie realizujemy przyjętą strategię na postępowanie restrukturyzacyjne. Reprezentujemy klientów na najwyższym poziomie, ponieważ jesteś przekonani, że należyte przygotowanie propozycji układowych wraz z bezbłędnym ich przeprowadzeniem bezpośrednio stanowi o sukcesie całego postępowania.

Upadłość

Upadłość polega na przejęciu przez Syndyka zarządzania nad majątkiem upadłego przedsiębiorcy nad jego majątkiem. Odpowiednie kierownictwo pozwala na sprzedaż dóbr będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, celem zdobycia odpowiedniej kwoty celem zaspokojenia wierzycieli. Sędzia-komisarz sprawuje nadzór nad całym procesem likwidacyjnym oraz wszelkimi procedurami prowadzonymi przez Syndyka. Jako kancelaria świadcząca usługi w tym zakresie, koncentrujemy się na:

 • Pełnej analizie stanu prawnego przedsiębiorstwa oraz jej kondycji finansowej,
 • Ustaleniem możliwości w zakresie ogłoszenia upadłości
 • Przeciwdziałanie w przypadku wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 • Pomocy prawnej przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • Sporządzenia wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack), pozwalającą na szybką sprzedaż w postępowaniu upadłościowym całego przedsiębiorstwa dłużnika lub jego części na rzecz wybranego nabywcy,
 • Przygotowanie wniosków o zabezpieczenie majątków,
 • Reprezentujemy dłużnika w postępowaniach upadłościowych oraz w kontaktach z syndykiem,
 • Bierzemy udział w rozprawach oraz sporządzamy wszelkich pism procesowych w toku postępowania
 • Chronimy masy upadłościowe ochrony wskutek działań syndyka

Kompleksowość świadczonych usług stanowi priorytet działalności naszej firmy. Sprawy przez nas prowadzone doprowadzamy do satysfakcjonującego klienta końca. Efekt ten osiągamy dzięki współpracy ze specjalistami w tym zakresie.

Sprawdź również

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

W tym zakresie wykonamy dla Ciebie: opracowania zasad polityki rachunkowości, opracowania zakładowego planu kont i jego wdroże...

więcej

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie...

więcej

Płace i ZUS - pełna ewidencja i dokumentacja dla ZUS

prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej – list płac, list prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku...

więcej

Kadry - kompleksowa obsługa kadrowa

prowadzenie ewidencji personalnej pracowników akta osobowe, ewidencja czasu pracy, imienne karty przychodów prac...

więcej